COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL DEL COMT RELATIU A LA VOTACIÓ DELS CANDIDATS A L'ASSEMBLEA DE COMPROMISSARIS PER LA COMARCA DEL TARRAGONÈS


  1. S'ha apreciat una errada tipogràfica en el nom que consta a la papereta de votació dels candidats a compromissaris per la comarca del Tarragonès relatiu a la Dra. Francisca Gras Canals que -erròniament- diu Francisco.

    La Junta Electoral vol informar a tots els col·legiats del Tarragonès de la validesa de la papereta en la forma que ha estat editada, inclòs en aquells casos en que l'elector, de bona fe, hi efectués la correcció en el nom.

    Així mateix, es vol fer pública la disculpa a la Dra. Francisca Gras Canals per aquest desafortunat incident.


  2. Per renúncia expressa del candidat Dr. Ignacio L. Garcia Forcada, s'informa de l'exclusió de la seva candidatura i del manteniment de la validesa de les paperetes que continguin el candidat que posteriorment a la proclamació ha renunciat, computant-se nuls els vots que poguessin haver-se fet en la seva persona.