Actualització dels criteris d'administració de la tercera dosi de la vacuna COVID-19:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/convocatoria/dosi-addiccional/

A data d'01 de setembre de 2021, el 77% de la població resident a Espanya ha rebut almenys una dosi de vacuna enfront a la COVID-19 y el 70,1% ha rebut la pauta complerta de la vacunació.

Es considera important distingir entre dosis de record, per a persones que van respondre a la primovacunació, y dosi addicional, per a persones amb el sistema immune debilitat que no van respondre adecuadament a la primovacunació. Les dosis de record s'administrarien a persones vacunades per a restaurar la protecció si es perd amb el temps.

Les dosisi addicionals formarien part de la pauta de primovacunació i s'administrarien a persones que, per tenir el sistema immune debilibtat, no arriben al nivell de protecció adecuat a la pauta establerta per a la població general.