Funcions:

Es busca un/a professional amb iniciativa, polivalència funcional, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Es valorarà

• Experiència laboral acreditada com especialista en anàlisis clíniques
• Experiència laboral en centres hospitalaris
• Formació complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits)
• Experiència docent i investigadora.

Requisits:

• Llicenciatura o grau en Biologia o en Química o en Farmàcia o en Bioquímica o en Medicina amb la titulació d’especialista en Anàlisis Clíniques o Bioquímica Clínica .
• Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

S’ofereix:
• Contracte laboral temporal a jornada parcial per realitzar atenció continuada.

Dades d’interès:

Les persones interessades hauran de:

  1. Registrar-se a http://borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
  2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
  3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: LAB FACULTATIU 01 21

Termini màxim de presentació de sol•licituds:

28 de febrer de 2021

Teléfono:

977312228

Email:

joan.romera@ginsa.cat

 

Arxiu PDF amb tota la informació