Funciones:

Funcions assistencials pròpies de l’especialitat dins l’àmbit hospitalari.

Requisits:

 • Títol d’especialista, obtingut preferentment via MIR. S’admetran les candidatures d’últim any de residència.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat.

S’ofereix:

 • Contractació indefinida a 100% de dedicació.
 • Retribució segons Conveni d’aplicació de l’entitat.
 • Accés a carrera professional.
 • Col·laboració en la formació de MIR, d’acord a programa docent acreditat
 • Accés a col·laboració docent amb l’Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Formació continuada.
 • Possibilitat d’exercici professional en activitat privada.

Dades d’interès:

Es valorarà:

 • La formació específica i l’experiència en patologia mamària.
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement idioma anglès amb acreditació

Entidad/Proveedor/Empresa:

Consorci Hospitalari de Vic

CIF:

Q5856102H

Persona Responsable de la oferta:

Ariadna Bigas

Telèfon de contacto:

938891111

Email:

seleccio@chv.cat

Arxiu PDF amb tota la informació