Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Fundació Sanitària Mollet

CIF:
G61289971

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Gisel fontanet Cornudella

Email:
cv.rrhh@fsm.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
965636100

Especialitat – Especialidad:
Anestesiologia i Reanimació

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Mollet del Vallès

Funcions – Funciones:
-Sota la dependència del Cap de Servei, desenvoluparà les següents funcions:
-Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb Cap de Servei.
-Treballarà amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei.
-Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial.
-Col·laborarà i interactuarà amb els altres professionals del servei i de la resta de l’hospital.
-Col·laborarà en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics.

Requisits – Requisitos:
-Llicenciat en Medicina i Cirurgia.
-Especialitat en Anestesiologia i Reanimació via MIR (o homologat).
-El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències:
-Compromís.
-Integritat.
-Atenció Centrada en la Persona.
-Rigor i millora continua.
-Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva.

Altres dades d'interès:

-Incorporació a un servei dinàmic, no jerarquitzat amb un excel·lent ambient de treball.
-Hospital modern, amb bona dotació tecnològica, ben comunitat.
-Formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat.
-Assistència a cursos i congressos.
-Participació activa en les diferents Comissions de l’Hospital.
-Desenvolupament de nous projectes

Condicions – Condiciones:
-Tipus de contracte: Indefinit
-Jornada: Completa 1688h/any
-Horari/Torn: Distribució horària flexible de matins i tardes. Guàrdies de presència 3-4 mensuals.
-Retribució bruta anual: Segons conveni Siscat.