Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
EDP SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF:
Q4300351F

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Joan Romera

Email:
joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977312228

Especialitat – Especialidad:
ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
REUS

Funcions – Funciones:
Es valorarà:
• Títol metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació en procés de homologació per el Ministeri competent.
• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial.
• Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació.
• Formació addicional específica per al lloc de treball, inclòs de l’especialitat en altres països (indicant hores/crèdits).
• Experiència docent i investigadora.

Requisits – Requisitos:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Anestesiologia i Reanimació o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de anestesiologia i reanimació durant l’any 2022.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions – Condiciones:
S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.
• Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades.

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA ANE 11 21

Termini de presentació de sol•licituds: 3 de juliol de 2022

Contacte: Dra. Pilar Sala (Responsable del Servei de Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53340 mòbil: 617320419; e-mail: mariapilar.sala@salutsantjoan.cat