Melt Group selecciona per Important Centre Mèdic d’Especialitats, un Metge Especialista en Aparell Digestiu per un dels seus centres a Mallorca.

RESPONSABILITATS PRINCIPALS:

1.- Proporcionar l’atenció, assistència i promoció de la salut als pacients de centre reflectint una excel·lent professionalitat en els serveis proporcionats.

2.- Dur a terme la deguda confecció de les històries clíniques dels pacients assistits i hospitalitzats corresponents al seu servei vetllant perquè el diagnòstic i tractament sigui el correcte en cada cas i que s’hagi dut a terme segons les pautes establertes.

3.-. Realitzar tots els procediments administratius que procedeixin (informes d’altes, històries clíniques, etc.) de manera que s’asseguri que tots els processos assistencials estan correctament documentats i actualitzats.

4.- Col·laborar en la supervisió i coordinació de l’exercici de les funcions corresponents als llocs que li estiguin subordinats assegurant que s’assoleixen els estàndards de qualitat i eficiència definits per a un excel·lent servei integral als pacients.

5.- Proporcionar informació mèdica a familiars i / o pacients de manera respectuosa i educat reflectint una imatge professional i responsable de centre.

Requisits: Imprescindible especialitat via MIR o Homologada d’Aparell Digestiu i Gastroenterologia, al menys 2 anys d’experiència professional i disponibilitat per residir o desplaçar-se fins Mallorca.

S’ofereix:

  • Contracte laboral de caràcter indefinit.
  • Jornada completa de 40 hores setmanals.
  • Molt atractiva remuneració, per sobre de la mitjana del mercat. A negociar segons vàlua del professional.
  • Sistema de treball amb flexibilitat horària.
  • Pla de carrera professional i Pla de Formació contínua per part de l’empresa.
  • Incorporació de caràcter immediat

Les persones interessades a rebre més informació poden remetre el seu CV a l’adreça daniel.lorenzo@meltgroup.com

Telèfon: 963 919 661

Arxiu PDF amb tota la informació