Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

MediCarrera

CIF

B63117659

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Maria Paula Buireo

Email

info@medicarrera.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

+34933173715

Especialitat - Especialidad

Bioquímic clínic

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Jönköping, Suècia

Funcions - Funciones

Posseir coneixements i experiència en el treball operatiu diari al laboratori, desenvolupament de mètodes i control de qualitat.

Brindar formació a estudiants.

Posseir experiència prèvia en química clínica així com coneixements en cromatografia i autoimmunitat.

Requisits - Requisitos

Tenir títol de metge i especialista en química clínica o altra especialitat de diagnòstic de laboratori o medicina interna, amb 4 anys dexperiència.

Ser capaç de completar el curs intensiu d´idioma suec que forma part del programa MediCarrera.

Condicions - Condiciones

Salari i condicions

Salari durant els primers sis mesos: 4700 EUR mensuals.

Salari com a especialista: 5600 EUR mensuals.

No es treballa ni de nits ni caps de setmana.

S’ofereix

Visita a Suècia, després de la primera entrevista, per conèixer la ciutat i el lloc de treball.

Contracte indefinit.

Curs gratuït intensiu d´idioma suec per a tota la família.

Beca durant el curs d’idioma per cobrir les despeses del dia a dia i l’apartament gratuït durant el curs.

Assistència per trobar departament, escola i guarderia.

Organització de la mudança a Suècia.