L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de Cerdanya (AECT-HC), únic hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona un/a CAP DE SERVEI D’URGÈNCIES (metge/ssa).

Funcions principals, sota la dependència de la Direcció Mèdica:

 • Organització i planificació de la prestació de serveis mèdic-quirúrgics, en el camp d’urgències-emergències, en l’àmbit territorial de l’alta i baixa Cerdanya.
 • Harmonització de procediments, protocols i estàndards de qualitat, d’acord amb la legislació i pràctiques sanitàries dels sistemes català i francès.
 • Lideratge i cohesió d’equips.

1. REQUISITS:

 • Nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya.
 • Domini escrit i oral del castellà i/o català i del francès.
 • Estar en possessió del títol de llicenciat/da en medicina i d’especialitat mèdica.
 • Experiència assistencial en un servei d’urgències.
 • Perfil competencial apropiat per a la gestió de persones i equips, i desenvolupar projectes. (intel·ligència emocional, visió sanitària conjunta, orientació a l’assoliment, planificació i mètode, motor i innovació, comunicació i relacions, cooperació, lideratge i gestió de persones, integritat)

2. VALORABLE:

 • Experiència en direcció de servei o cap de servei a Urgències en un centre hospitalari de característiques similars o, en posicions de gestió, de caràcter assistencial.
 • Experiència en emergències mèdiques.
 • Experiència, o bé en el sistema d’utilització públic de Catalunya SISCAT o en la Xarxa d’Hospitals Francesos.
 • Presentació d’una proposta d’organització per a un Servei d’Urgències d’un Hospital Comarcal Aïllat. Tan sols en cas d’arribar a la fase d’entrevista final.

Oferim:

 • Incorporació immediata.
 • Contracte indefinit a temps complet
 • Condicions laborals Sector Sanitari.

Es poden adreçar les candidatures (CV + carta de presentació en castellà o català i francès) a l’atenció del Sr. Vincent Rouvet, Director General, al següent mail: rrhh@hcerdanya.eu

Contacte: Alexandra Oden

Telèfon: 972 657 777

Arxiu PDF amb tota la informació