Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Consorci Hospitalari de Vic

CIF:
Q5856102H

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Eli Font

Email:
seleccio@chv.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
936939262

Especialitat – Especialidad:
Cap de Servei de Salut Mental

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Osona

Funcions – Funciones:
Cap de Servei de Salut Mental

Requisits – Requisitos:
Es requereix:

Titulació d'especialista preferentment via M.I.R.
Experiència professional en el context hospitalari.

Es valorarà:

Formació específica en temes de gestió hospitalària i clínica.
Experiència en l'exercici de funcions de comandament i lideratge d' equips.
Títol de doctor.
Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, activitats de docència.
Coneixement d'anglès (certificació).

Condicions – Condiciones:
S'ofereix:

Contractació indefinida a jornada completa.
Retribució fixa mes variable per objectius.
Línies obertes de col·laboració amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina per l'exercici docent.
Recerca amb finançament públic i privat.
Formació continuada.

Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 13 de març al
SERVEI DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic,
C/ Ronda Camprodon núm.4, edifici C. 08500 VIC. Tef. 93 693 92 62
e-mail: seleccio@chv.cat
web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/convocatories/