Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

AECT-HOSPITAL DE CERDANYA

CIF

V55096580

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Maite Ruger Caballero

Email

mruger@hcerdanya.eu

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972657777

Especialitat - Especialidad

CAP DE SERVEI D'URGÈNCIES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Puigcerdà

Funcions - Funciones

L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de Cerdanya (AECT-HC), únic hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona un/a CAP DE SERVEI D’URGÈNCIES (metge/ssa).

FUNCIONS:

• Sota la dependència de la Direcció Mèdica:

o Organització i planificació de la prestació de serveis mèdic-quirúrgics, en el camp d’urgències-emergències, en l’àmbit territorial de l’alta i baixa Cerdanya.
o Harmonització de procediments, protocols i estàndards de qualitat, d’acord amb la legislació i pràctiques sanitàries dels sistemes català i francès.
o Lideratge i cohesió d’equips.

Requisits - Requisitos

1. REQUISITS:
– Nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya.
– Estar en possessió del títol de llicenciat/da en medicina i d’especialitat mèdica.
– Experiència assistencial en un servei d’urgències.
– Perfil competencial apropiat per a la gestió de persones i equips, i desenvolupar projectes. (intel·ligència emocional, visió sanitària conjunta, orientació a l’assoliment, planificació i mètode, motor i innovació, comunicació i relacions, cooperació, lideratge i gestió de persones, integritat)

2. VALORABLE:
– Domini escrit i oral del castellà i/o català i del francès.
– Experiència en direcció de servei o cap de servei a Urgències en un centre hospitalari de característiques similars o, en posicions de gestió, de caràcter assistencial.
– Experiència en emergències mèdiques.
– Experiència, o bé en el sistema d’utilització públic de Catalunya SISCAT o en la Xarxa d’Hospitals Francesos.
– Presentació d’una proposta d’organització per a un Servei d’Urgències d’un Hospital Comarcal Aïllat. Tan sols en cas d’arribar a la fase d’entrevista final.

SOBRE EL PROCÈS DE SELECCIÓ

• Els ítems descrits en l’apartat 1 del perfil, seran excloents.
• Aquelles persones candidates que siguin admeses, seran valorades en idioma, experiència en un dels sectors sanitaris d’utilització pública (català / francès), i en el projecte de servei, durant el transcurs de la primera part de l’entrevista.

Condicions - Condiciones

• Incorporació immediata.
o Contracte indefinit a temps complert

• Condicions laborals Sector Sanitari (Conveni SISCAT).


DATES I TERMINIS

• Publicació de la convocatòria: 04/03/2022
• Data tancament de la convocatòria: 04/04/2022

*Es recomana veure la totalitat de la convocatòria al lloc web de l'Hospital de Cerdanya: http://www.hcerdanya.eu