En dependència del Director Assistencial de l’entitat, les principals funcions del/de la Cap del Servei de Medicina Interna i Especialitats seran: 

 • La direcció i coordinació de totes les activitats i serveis de l’àrea de Medicina Interna i especialitats mèdiques garantint la seva organització i avaluació, vetllant per l’eficiència i qualitat de l’atenció prestada i per la participació dels/les professionals.
 • Assegurar el correcte funcionament dels serveis mèdics.
 • Participar en el lideratge de l’atenció mèdica, formativa, docent i de recerca.
 • Gestionar el pressupost assignat.

Els/les candidats/es hauran de complir els següents requisits:

 • Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
 • Disposar del títol d’especialista en Medicina Interna (preferentment via MIR).
 • Tenir experiència professional acreditada en un Servei de Medicina Interna un mínim de 3 a 5 anys.
 • Tenir experiència en la direcció i gestió d’equips humans.

Es valorarà:

 • Tenir el títol de doctorat.
 • Disposar de formació complementària especialitzada, de gestió, d’habilitats comunicatives i motivacionals i de tècniques de negociació.
 • Coneixement i capacitat en la gestió de programes d’abast territorial.
 • Capacitat organitzativa i de recerca.
 • Capacitat i experiència docent.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements del programa SAVAC.
 • Coneixements de la llengua catalana, tant oral com escrita, adequat a les funcions

Oferim: Contracte laboral amb dedicació completa, incorporació immediata, carrera professional, docència i formació.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh@csa.cat indicant referència Cap MI. Data límit de presentació de candidatures el 25 de juny de 2020. 

Contacte: Cristina Miranda

Telèfon: 938 075 531

Email: rrhh@csa.cat