Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
EDP SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF:
Q4300351F

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Joan Romera

Email:
joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977312228

Especialitat – Especialidad:
CIRURGIA GENERAL I APARELL DIGESTIU

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
REUS

Funcions – Funciones:
Es valorarà:
• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com metge/essa en l’especialitat de cirurgia general i de l’aparell digestiu.
• Experiència laboral i/o interès en cirurgia de la paret abdominal i cirurgia endocrina.
• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores/crèdits)
• Experiència docent i investigadora.

Es cerca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits – Requisitos:
Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions – Condiciones:
S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa (possibilitat de realitzar atenció continuada).
• Possibilitat de realitzar docència a la Universitat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili.
• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat a l’apartat “Borsa de treball EDP REUS” i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

CIR AD 11 21

Termini de presentació de sol•licituds: 12 de desembre de 2021