Es valorarà:

 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari.
 • Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia.
 • Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits)
 • Experiència docent i investigadora.
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

Es cerca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip multidisciplinar

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de cirurgia ortopèdica i traumatologia durant l’any 2021.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Oferim:

 • Contracte laboral temporal inicial amb jornada completa més guàrdies.
 • Possibilitat de llarga continuïtat en el lloc de treball.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat/ i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

HCME COT 12 20

Termini de presentació de sol·licituds: 17 de gener del 2021

Contacte: Joan Romera Ext. 55131

Telèfon: 977 312 228

Email: joan.romera@ginsa.cat

Arxiu PDF amb tota la informació