Serveis Jurídics

Els serveis que oferim

Servei d'orientació i assessorament jurídic als col·legiats en relació a tots els aspectes relatius a l'exercici de la professió, al seu accés, i a les condicions legals per exercir-la.

El servei també inclou l'assessorament jurídic laboral en l'àmbit públic i privat quant a les condicions de treball (contractacions, retribucions, jornades, règim disciplinari, etc.), així com en matèria de Seguretat Social (prestacions de jubilacions, invalideses, atur, etc.).


Com activar el servei?

Personalment: prèvia concertació d'entrevista, el col·legiat té la possibilitat de mantenir una reunió amb l'assessor jurídic expert en la matèria de què es tracti.

Telefònicament: per la consulta de determinades qüestions puntuals, o per raons d'urgència o dificultat de trasllat, el col·legiat pot rebre l'assessorament telefònicament.

Per escrit: el col·legiat també pot fer les seves consultes per escrit, a través del correu convencional, o bé per correu electrònic o per fax.