Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF:
G17029810

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
VANESSA DIAZ

Email:
vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
972677457

Especialitat – Especialidad:
DERMATOLOGIA MEDICO-QUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
FIGUERES

Funcions – Funciones:
FUNCIONS ASSISTENCIALS PROPIES DE METGE/SSA DERMATÒLEG/OGA EN ÀMBIT HOSPITALARI.

Requisits – Requisitos:
– GRAU/LLICENCIATURA EN MEDICINA.
– ESPECIALITAT EN DERMATOLOGIA MÈDICO-QUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA VIA MIR O TÍTOL HOMOLOGAT.

Condicions – Condiciones:
– LLOC DE TREBALL ESTABLE. CONTRACTE TEMPORAL ANY+INDEFINIT.
– PROGRAMA ACTIU DE FORMACIÓ CONTINUADA I ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL.
– BON AMBIENT DE TREBALL EN UN ENTORN AMB ALTA QUALITAT DE VIDA.
– RETRIBUCIÓ COMPETITIVA.