Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l'Alt Penedés i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Área Desenvolupament

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025 (ext. 3072)

Especialitat - Especialidad

Dermatologia medicoquirúrgica i Venereologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedés i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem un/a Metge/essa especialista en Dermatologia per incorporar-se al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), l’Hospital Sant Antoni Abat i el Centre d’Atenció Primària de Baix-a-Mar (Vilanova i la Geltrú).

I per què amb nosaltres?

– Som un Consorci públic amb 280 llits d’hospitalització d’aguts i 170 d’hospitalització d’atenció intermèdia.
– Disposem d’un servei de dermatologia amb 6 dermatòlegs , amb un projecte de creixement d’aquest.
– La nostra unitat disposa de quiròfan, teràpia fotodinàmica amb làmpada i teleconsulta. A més, segons les teves inquietuds professionals podràs ampliar la teva trajectòria professional.
– Fem una ferma aporta per la recerca i la innovació; els i les nostres professionals actualment estan participant en 40 estudis i tenim diversos projectes d’innovació en marxa.
– La docència és un punt clau per a nosaltres; estem associats a la Universitat de Barcelona i treballem en col·laboració amb altres universitats. Oferim places MIR d’algunes especialitats i tenim com a objectiu incrementar l’oferta en d’altres.
– Trobaràs un excel·lent ambient de treball.
– Possibilitat de flexibilitat horària i de dedicació en funció del compromís i la implicació.
– Els nostres centres estan situats pròxims a Barcelona i es troben ben comunicats, tant amb transport públic com amb vehicle privat.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
– Acreditació de l’especialitat en Dermatologia medicoquirúrgica i Venereologia via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:
– Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones

– Contracte d’Interinatge pendent de convocatòria.
– Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) – Grup 1.
– Jornada completa (1.688 hores anuals).
– Contracte laboral com a metge especialista en dermatologia dins del Grup Professional 1, amb un Complement de Responsabilitat nivell III, segons el recollit a les taules del conveni.
– Incorporació immediata.

Període de presentació de candidatures i documentació:
Des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 9 de maig de 2023.


Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:
Les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i curriculum vitae a convocatories@csapg.cat, indicant la referència DERMA_CSAPG_2023