Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA

CIF

R4300016E

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

ANA FLORES MOYA

Email

anaflores@xarxatecla.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977248489

Especialitat - Especialidad

ESPECIALISTA EN OTORINOLARINGOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

EL VENDRELL- BAIX PENEDÈS

Funcions - Funciones

El servei d´ Otorinolaringolia està format per un equip de 6 especialistes. L´activitat es desenvolupa en quatre centres hospitalaris: Hospital Santa Tecla, Hospital Vendrell , Hosp. Lleuger Llevant i CAR Vilaseca.

Necessitem incorporar un/a especialista al nostre equip, tindrà la seva jornada repartida entre tots dos hospitals, però principalment l´activitat es desenvoluparà a l´Hospital Vendrell. L´activitat es a consultes externes , quatres dies a la setmana, un dia d´activitat quirúrgica habitual d´ORL i realització de guàrdies localitzades de dilluns a divendres.

Requisits - Requisitos

Especialitat via MIR, d´Otorinolaringologia

Condicions - Condiciones

Contracte Indefinit

Jornada completa

Retribució de facultatiu especialsita segons conveni SISCAT, entorn 50.000-55.000 euros bruts anuals més guàrdies localitzades

Accés a carrera professional i formació continuada

Col.laboració en docència i formació de residents