Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN URGÈNCIES GENERALS

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

FUNCIONS
Les pròpies del lloc de treball (Urgències), en l’àmbit hospitalari.
Es valorarà:
– Experiència en l’atenció a Urgències i emergències de baixa i alta complexitat
– Formació acreditada en suport vital bàsic i avançat
– Habilitat en el maneig de la via respiratòria, atenció al pacient politraumàtic i aturada cardiorespiratòria.
– Coneixement del maneig de l’ecografia aplicada a urgències, ventilació no invasiva i altres tècniques relacionades amb l’atenció urgent.
S’ofereix incorporació com staff a un Servei d’Urgències Hospitalari Terciari altament professionalitzat i innovador en la seva gestió. S’ofereix vinculació a comissions i comitès hospitalaris interns i externs al Servei d’Urgències; formació continuada; integració en equips multidisciplinaris a Urgències i en general, desenvolupament professional en el camp de l’Atenció Urgent. Accés a Carrera Professional des del moment de la incorporació, segons el barem de l’Hospital.

Requisits - Requisitos

• Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
• Títol d’especialista en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària o Urgències, es valoraran altres especialitats
• Experiència en l’atenció a Urgències i Emergències de baixa i alta complexitat
• Formació acreditada en suport vital bàsic i avançat
• Habilitat en el maneig de la via respiratòria, atenció al pacient politraumàtic i aturada cardiorespiratòria.
• Coneixement del maneig de l’ecografia aplicada a urgències, ventilació no invasiva i altres tècniques relacionades amb l’atenció urgent

Condicions - Condiciones

• Contractació indefinida en jornada a temps complert
• Horari planificat en torn de mati, tarda, nits i festius en el Servei d’Urgències Generals
• Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.