Funcions:

  • Incorporació a un Equip multidisciplinari dirigit a l’atenció dels pacients crònics, d’acord amb un model d’atenció centrat en les necessitats de les persones, que engloba l’Atenció Domiciliària integral, Suport a Residències Geriàtriques, PADES i Hospitalització a Domicili.

Requisits: 

  • Llicenciatura en Medicina.
  • Especialitat via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol en Medicina Interna, Geriatria o altres

S’ofereix:

  • Contracte laboral de 12 mesos de durada amb possibilitats de continuïtat.
  • Jornada Completa més guàrdies
  • Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
  • Incorporació immediata

Altres dades d’interès:

Es valora

  • Experiència en l’atenció a pacients crònics a domicili
  • Formació específica en atenció al pacient pal·liatiu
  • Els anys d’experiència aportats

Persona de contacte:

Laura Clotas

Telèfon:

691435639

Email:

rrhhd@salutms.cat

 

Arxiu PDF amb tota la informació