Funcions assistencials: Atenció mèdica integral dels pacients ingressats en el centre, Valoració Geriàtrica integral, Valoració integral de cures pal·liatives, i prevenció.

Funcions de prevenció: Prevenció de la Iatrogènia, screening sistemàtic de la presencia de síndromes geriàtriques, avaluació dels riscos potencials generadors de dependència, prevenció primària si és el cas i pel general secundària, terciària i quaternària (prevenció de l’ingrés innecessari, efectes indesitjables). Vacunació antigripal sistemàtica.

Funcions de promoció: Prevenció de l’aïllament mitjançant la proposta d’inclusió de pacients en programes d’educació social, promoció de l’activitat física, cribratge sistemàtic del dolor i la depressió a tots els pacients atesos.

Funcions en relació amb l’equip interdisciplinari: Lideratge de les reunions de treball interdisciplinari, supervisió del pla terapèutic i seguiment de les recomanacions, suport i consell per la resta de membres de l’equip.

Funcions en relació amb la comunitat: Participació en activitats de divulgació en l’àmbit de l’envelliment satisfactori, prevenció i promoció de la salut.

Funcions de formació, recerca i docència: Participació en activitats de docència interna i externa.

Requisits: Llicenciatura en Medicina. Especialitat Geriatria

Oferim:

  • Contracte temporal a jornada complerta, amb possibilitats de transformació en Indefinit.
  • Salari en funció d’especialitat i experiència (entre 30000€ i 44000€ Bruts Anuals).
  • Possibilitat de realització de guàrdies.

Contacte: José Antonio González

Telèfon: 932 214 700

Email: jagonzalez@blauclinic.cat