Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Fundació Salut Empordà

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Esther Celda García

Email

fpalomo@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972673400

Especialitat - Especialidad

Geriatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Figueres

Funcions - Funciones

Es necessita METGE ESPECIALISTA EN GERIATRIA.
Hospital amb tots els recursos: Unitat geriàtrica d’aguts, llarga estància, cures pal·liatives, atenció domiciliària (PADES), psicogeriatria, convalescència, hospital de dia i consultes externes.
Equip multidisciplinari amb unitat de formació de metges especialistes en Geriatria i presència en la Facultat de medicina de Girona com a docents.

Requisits - Requisitos

Metge Geriatra a Jornada complerta, amb guàrdies.

Condicions - Condiciones

• Horari: de 8h a 15h i 2 tardes al mes.
• Guàrdies localitzades.
• Remuneració:
– Salari Base: 45.931,82€ anual/brut
– Retribució variable – DPO Anual (100% compliment): 3.767.06 anual/brut
– Guàrdies a part
• Contracte indefinit.