Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS

CIF

G08264087

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Cristina Sobrerroca

Email

cmsobrerroca@fphag.org

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938425027

Especialitat - Especialidad

Geriatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

GRANOLLERS

Funcions - Funciones

El Servei de Geriatria compta amb els següents dispositius assistencials: Unitat de Geriatria d’Aguts (40 llits), Unitat de Subaguts (10 llits), Unitat de Mitja Estada (30 llits), Unitat de Cures Pal·liatives (10 llits), 2 Equips de Suport Hospitalari (1200 interconsultes anuals), Atenció Integral Ambulatòria (Psicogeriatria-Geriatria-Pal·liatius-Oncogeriatria), i recentment Unitat de Fràgils en Ucias (6 llits), Hospital de Dia de Crònics i Equip d’Atenció a Domicili (GERiCOM).

Funcions Principals:
Assistencials:
• Realitzar atenció assistencial als pacients ingressats i/o ambulatoris de consulta externa i hospital de dia.
• Realitzar la història clínica i els informes mèdics. Planificar el procés diagnòstic i terapèutic dels pacients.
• Atendre les interconsultes hospitalàries sol·licitades per altres serveis.
• Valorar els pacients consultats pel servei d'Urgències.
• Realitzar guàrdies de planta al servei de Geriatria (UGA, UME, UCP, UFISS).
• Participar en reunions interdisciplinàries i sessions del servei.
Docents:
• Assistir i participar en les sessions clíniques i de formació continuada del servei.
• Realitzar tutories de pregrau a alumnes de la Universitat Internacional de Catalunya.
• Participar en la formació MIR de Geriatria.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat de Geriatria via MIR.

Es valorarà:
• Disposar d’experiència clínica en l’especialitat.
• Experiència docent i d’investigació

Condicions - Condiciones

• Contracte laboral indefinit a jornada completa amb atenció continuada a planta de Geriatria.
• Incorporació amb carrera professional.
• Flexibilitat horària.
• Possibilitats de realitzar investigació.
• Oportunitat de realitzar col·laboracions docents de pregrau i postgrau.
• Possibilitat de realitzar consultes externes monogràfiques (psicogeriatria, oncogeriatria, VGI, ortogeriatria).
• Retribució competitiva i d’acord amb el conveni SISCAT.