Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT TERRES DE L'EBRE

CIF

Q4300352D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

RECURSOS HUMANS

Email

recursoshumans.hcme.ste@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977044838

Especialitat - Especialidad

GERIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

HOSPITAL COMARCAL DE MORA D'EBRE

Funcions - Funciones

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA

Requisits - Requisitos

Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Geriatria.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Coneixements de llengua catalana, oral i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.


Es valorarà:
• Experiència laboral com metge/essa especialista en Geriatria en l’àmbit hospitalari.
• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits).
• Capacitat de treball en equip.
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
• Disponibilitat i flexibilitat horària.

Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral a jornada completa i jornada complementària d’Atenció Continuada (guàrdies localitzables) al Servei de Medicina Interna.
• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT.
• Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.
• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran d’enviar el currículum vitae per correu electrònic al Departament de Recursos Humans, especificant el codi de la convocatòria: HCME GER 05 22

recursoshumans.hcme.ste@gencat.cat

Termini de presentació de sol·licituds: 22 de maig de 2022