Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Hospital Universitari de Sant Joan de Reus

CIF:
CIF A-43096692

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Gabriel Febrer Martinez

Email:
gabriel.febrer@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
618433230

Especialitat – Especialidad:
Geriatria, Medicina de familia i comunitaria, Medicina Interna

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Reus Baix Camp provincia de Tarragona

Funcions – Funciones:
Metge assistencial del Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives. Atenció Intermèdia

Requisits – Requisitos:
Titol d'especialista en Geriatria, o Medicina de Familia i comunitaria o Medicina Interna

Condicions – Condiciones:
Contracta laboral a jornada complerta temporal un any amb perspectives de perllongar-lo.