Funcions:

  • Assistència clínica de pacients en l’àmbit sociosanitari o atenció intermèdia, quant diagnòstic i tractament dels pacients geriàtrics i de cures pal·liatives.
  • Participar en les activitats docents.

Requisits: 

  • Llicenciatura en Medicina General i/o titulació d’especialista en Medicina de Família i Salut Comunitària i/o Medicina interna i/o Geriatria
  • Tots dos títols expedits per una universitat espanyola; o si no, degudament homologats pel Ministeri competent

Oferim:

  • Contracte laboral de 6 mesos amb possibilitat de passar a indefinit si hi ha acord entre les parts.
  • Jornada completa, 37,5 hores setmanals.
  • Salari estipulat en el Conveni SISCAT.

Contacte: Gabriel de Febrer

Telèfon: 673 839 974

Email: gdefebrer@grupsagessa.com