El Metge Geriatre realitzarà les seves funcions a la planta d’hospitalització ortogeriàtrica de traumatologia de la Corporació, situada a l’Hospital Comarcal de Blanes, que és un hospital comarcal amb uns 100 llits aproximadament, que dóna servei a una població de 113.000 habitants en el territori. El lloc de treball estarà adscrit al servei de traumatologia amb vinculació als serveis geriàtrics de la Corporació. L’especialista formarà part d’un equip de treball interdisciplinari de la Corporació, entitat integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut.

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina.
  • Especialitat en Geriatria via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.

Es valora:

  • Els anys d’experiència aportats.
  • Altres especialitats mèdiques via MIR o homologades a l’estat espanyol.
  • Formació continuada en geriatria i cures pal·liatives.

Oferim: 

  • Contracte laboral indefinit.
  • Jornada Completa.
  • Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
  • Incorporació immediata

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència GERISOCIO20 abans del 8 Novembre de 2020 a: rrhhd@salutms.cat

Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

Contacte: Laura Clotas

Arxiu PDF amb tota la informació