Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Fundació Hospital de Palamós – SSIBE

CIF

G17053596

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Carmen Soler

Email

csoler@ssibe.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972 609 239 Ext – 3765

Especialitat - Especialidad

Ginecologia i Obstetrícia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Palamós (Baix Empordà)

Funcions - Funciones


Realització de consultes externes i cirurgia.
Valorar pacients consultats pel Servei d'urgències.
Realització de consultoria dels facultatius de primària de les ABS del Consorci Assistencial del Baix Empordà.
Participació en comissions interdisciplinars i sessions de servei.
Participació en projectes d'investigació.

Requisits - Requisitos


Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
Especialitat en Ginecologia i Obstetrícia preferentment via MIR.

ES VALORARÀ:

Persona responsable, metòdica i organitzada.
Capacitat de treball en equip.
Capacitat de comunicació assertiva.
Capacitat de relacions interpersonals.
Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).

Condicions - Condiciones

Contractació laboral a jornada completa (1688 h/a) de sis mesos de durada, com a adjunt/a de staff al Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital.
Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
Flexibilitat horària.
Incorporació immediata.
Programa actiu de formació continuada i reciclatge.
Accés a àmbits de docència, investigació i innovació.