Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:
• Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en ginecologia i obstetrícia en l’àmbit hospitalari.
• Formació addicional específica per al lloc de treball. (Indicant hores)
• Experiència docent i investigadora.
• Coneixements del català parlat i escrit.

Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa, amb integració progressiva a l’equip, amb activitats d’atenció mèdica, diagnòstic i tractament en l’àrea d’urgències de ginecologia i obstetrícia.


Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA GINE URG 09 22

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2022