La declaració de la Renda de l’any 2018 incorpora una nova deducció que poden sol·licitar les mares treballadores, sigui per compte propi o aliè, amb fills menors de tres anys escolaritzats en llars d’infants o centres d’educació infantils autoritzats, públics o privats.


L’import de la deducció podrà arribar als 1.000 euros i per demanar-la caldrà que les escoles bressol omplin el model 233 que proporciona l’Agència Tributària, amb la informació sobre els mesos complets que l'infant ha estat escolaritzat a la llar d'infants i l'import que s'ha pagat mensualment, i que el presentin abans del 15 de febrer.


En cas que el fill hagi fet els 3 anys durant el 2018 també es podrà demanar la deducció fins al mes anterior a la seva incorporació al segon cicle d'educació infantil (P3). Així doncs, són els responsables dels centres i no els progenitors els encarregats d’informar a Hisenda.


A l’hora de fer la declaració, a les contribuents amb opció de desgravació se’ls mostrarà una casella que caldrà marcar per fer efectiva la deducció.

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_233/Informacion_general/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml

 

 

Compartir: