Beca Mutual Mèdica, dotat amb 10.000 €

2 accèsits de 4.000 €

Premi Dr. Font, dotat amb 3.000 €

2 accèsits de 1.000 €

  

Com pots participar en els Premis a la Investigació