Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GiPSS

CIF

Q9355294A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Núria Perex Baiget

Email

nperex.gipss@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977221875

Especialitat - Especialidad

Llicenciat/da en Medicina amb Especialitat, preferentment en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Es valorarà experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària

Condicions - Condiciones

S’ofereix: Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 1, així com facilitat en l’accessibilitat a accions formatives relacionades amb l’activitat a desenvolupar.