Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

PARK ACUATIC ROSES SA

CIF

A58214941

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Pere González

Email

peregonzalez@aquabrava.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972-254344

Especialitat - Especialidad

Llicenciat/da en Medicina

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

General

Funcions - Funciones

Atenció de possibles lesions del s visitant del parc

Requisits - Requisitos

Disposar de la documentació en regla. Es valora idimes francès i anglès. Persona responsable i dinàmica

Condicions - Condiciones

Temporada d'estiu del 09/06 al 11/09. Contracte fixe-discontinu i alta a la SS. Allotjament complet d'habitatge sense cap cost. Oferim el dinar. Sou mensual net 2.400€ + 600€ nets mensuals a final de temporada amb la corresponent quitança.