Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Fundació Pública del Centre Sanitari del Solsonés

CIF:
v-25247677

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Juan J. Campus Garcia

Email:
jcampus@cssolsones.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
658255503

Especialitat – Especialidad:
Llicenciatura en Medicina

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Solsonés

Funcions – Funciones:
El CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS precisa d' un METGE/METGESSA LLICENCIAT O LLICENCIADA EN MEDICINA, per incorporació immediata a jornada completa, de dilluns a divendres de 7:30 a 15 hs del mati (37,5 hs) , per cobrir una plaça d'atenció directa i guàrdies d' atenció continuada extres.
Posar-se en contacte amb Direcció Mèdica, Telf.:658255503 o Jcampus@cssolsones.com

Requisits – Requisitos:
Tenir la titulació de llicenciat en medicina

Condicions – Condiciones:
A valorar en l'entrevista