Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Fundació Privada Casal dels Avis d'Alforja

CIF

G-43119007

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Olívia Ricou Portabella

Email

recursoshumans@casalavisalforja.org

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977816021

Especialitat - Especialidad

Medicina

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alforja (Baix Camp)

Funcions - Funciones

– Atendre 2h/setmana presencials als residents geriàtrics

– Seguiment i revisió tractaments pautats.

– 4h/setmana teletreball

– Localitzable telefònicament al matí de dill-div

Requisits - Requisitos

– Preferentment que treballi a l'Institut Català de la Salut

– Titulació Medicina

Condicions - Condiciones

– 320€ nets aprox./mes