Funcions:

Es valorarà:

 • Experiència professional com a metge/essa especialista en medicina del treball.
 • Experiència professional com a metge/essa en l’àrea de la vigilància de la salut en l’àmbit hospitalari.
 • Experiència en plans de promoció i prevenció de la salut.
 • Experiència en vigilància epidemiològica.
 • Experiència en SPA/SPP.
 • Màster en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits)
 • Experiència docent i investigadora.

Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina del Treball
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements de català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal jornada parcial.
 • Incorporació Immediata

Dades d’interès:

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars.
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi: MORA MA TREBALL 02 21

Termini màxim de presentació de sol•licituds: 28 de febrer de 2021

Persona de contacto:

Joan Romera Ext. 55131

Teléfono:

977312228

Email:

joan.romera@ginsa.cat

Arxiu PDF amb tota la informació