Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

PREVENACTIVA S.L.U.

CIF

B43887629

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

JOAN BENAGES PIQUÉ

Email

jbenages@spactiva.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

685179501

Especialitat - Especialidad

MEDICINA DEL TREBALL

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

– Realitzar exàmens de salut individuals d’acord amb els protocols establerts.
– Elaborar estudis de vigilància de la salut col·lectius.
– Preparar i/o, participar i/o revisar protocols de la vigilància de la salut.
– Fer el seguiment dels treballadors especialment sensibles.
– Col·laborar amb l’equip de Tècnics i Tècniques en PRL (investigació d’accidents, malalties relacionades amb el treball, malalties professionals, visites de prevenció, requeriments d’inspecció)
– Campanyes de prevenció i promoció de la salut

Requisits - Requisitos

– Llicenciatura en Medicina i de l’especialitat de Medicina del Treball
– Carnet B i vehicle propi

Condicions - Condiciones

– Contracte de treball indefinit.
– Horari de 7:30 h a 15h de dilluns a divendres.
– Sou a convenir