Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
CERMASA

CIF:
B58374620

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Jose Mejías

Email:
sistemas@cermasa.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
934314140

Especialitat – Especialidad:
Medicina Esportiva

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Arboç

Funcions – Funciones:
Revisions mèdiques per renovació permís de conduïr. llicències d'armes, certificats oficials…

Requisits – Requisitos:
Títol medicina general, convalidat a Espanya

Condicions – Condiciones:
Salari segons conveni, 8h semanals en dues tardes de treball, dimarts i dijous