Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Institut Català de la Salut

CIF:
NQ5855029D

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Gemma Puig Ponsico

Email:
gpuig@ambitcp.catsalut.net

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
687295195

Especialitat – Especialidad:
Medicina Familiar i Comunitaria Atenció Primària)

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Vilanova i la Gesltru

Funcions – Funciones:
CAP SANT JOAN (Vilanova i la Geltrú) Institut Català de la Salut

Si estàs interessat en formar part d un equip de treball professionalitzat , que desenvolupa:

Tècniques assistencials especialitzades : Crioteràpia, infiltracions, projecte ecografia..
Qualitat i Seguretat : tenim una comissió de Qualitat multidisciplinar que vetlla per la Millora Contínua.
Recerca, Formació i Docència: fomentem el desenvolupament humà com a proposta de Valor de l'Equip.
Treball en clau Comunitària.
Fomenten els Grups de Treball multidisciplinars per a treballar projectes de millora assistencials.
Projecte Directiu basat en el Coahing per Valors i Lideratge Positiu per a fomentar equips d' Alt Rendiment i bon clima laboral.
Requisits – Requisitos:


Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària via MIR o titulació homologada

Es valora el compromís, capacitat de treball en equip , actitud proactiva.
Condicions – Condiciones:
S'ofereix contracte Interinitat a l' Equip d'Atenció Primària en horari lliscant