Funcions: Desenvolupar les tasques, habilitats i competències pròpies del metge/essa d’atenció primària

Requisits: Titulació d’especialista en medicina familiar i comunitària o tenir la facultat de poder treballar com a metge/essa autoritzat/da per exercir com a metge/essa d’atenció primària.

Oferim:

  • Substitució de llarga durada interinitat per substitució d’una IT de llarga durada)
  • Possibilitats de renovació per ocupar una plaça d’interinitat per vacant a mig termini.

Altres dades d’interès: Els horaris es poden convenir segons necessitats i possibilitats organitzatives flexibles.

Contacte: Dolors Crusat

Telèfon: 607 071 321

Email: dcrusat.bcn.ics@gencat.cat