Funcions: Consulta d’Atenció Primària a l’ABS Aran, ABS caracteritzada per ser d’àmbit rural en un entorn de muntanya. Tasques pròpies d’Atenció Primària incloent atenció en consulta, atenció domiciliària i activitat comunitària.

Requisits:

  • Formació Mínima: Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia (Homologat)
  • Es donarà preferència a professionals amb especialitat en Medicina Familiar i Comunitària (Via MIR o HOMOLOGAT)
  • Es valorarà formació complementària i experiència laboral en atenció primària.

Oferim: 

  • Inici contracte a partir de l’ 01/12/2020 fins el 30/09/2021
  • Torns mati i/o tarda
  • Jornada laboral a temps complet de 1688 hores anuals efectives + 2 o 3 guàrdies/mensuals
  • Contracte Interinitat a temps complet
  • Retribució anual bruta aprox. de 50.000,00€ – 70.000,00€ (segons vàlua)
  • Condicions laborals i salarials segons 2n Conveni Col·lectiu SISCAT

Contacte: Estefania López

Telèfon: 973 643 140

Email: eslopez@aransalut.com

Arxiu PDF amb tota la informació