Vielha (Val d’Aran) Àmbit Rural.

Funcions: pròpies de metge/essa en l’area de atenció primària

Requisits:

  • Formació Mínima: Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia (Homologat)
  • Es donarà preferència a professionals amb especialitat en Medicina Familiar i Comunitària (Via MIR o HOMOLOGAT)
  • Es valorarà formació complementària i experiència laboral en atenció primària.

Oferim: 

  • Inici contracte del 15/09/2020 fins al 30/09/2021, amb possibilitat de continuïtat.
  • Torns matí i/o tarda
  • Jornada laboral a temps complet de 1688 hores anuals efectives i +/- 35 guàrdies / any
  • Contracte Interinitat a temps complet
  • Retribució anual bruta aprox. de 68.500,00 €
  • Condicions laborals i salarials segons 2n Conveni Col·lectiu SISCAT 

Contacte: Estefania López

Telèfon: 973 643 140

Email: rrhh@aransalut.com

Arxiu PDF amb tota la informació