Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Fundació Hospital de Palamós – SSIBE

CIF:
G17053596

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Dolors Margarit

Email:
dmargarit@ssibe.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
972609239

Especialitat – Especialidad:
Medicina Familiar i Comunitària

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Baix Empordà

Funcions – Funciones:
-Mantenir la confidencialitat de la informació a la qual tingui accés i el respecte a la intimitat i privacitat dels pacients durant l'assistència.
-Fer diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients que estiguin sota la seva responsabilitat.
-Tenir coneixements i habilitats per fer el seguiment dels pacients fràgils, crònics complexes (PCC), pluripatològics o polimedicats.
-Garantir la continuïtat del pacient durant tot el procés assistencial al lloc més adequat: centre de salut , domicili del pacient o atenció continuada.
-Col•laborar amb els professionals d’altres serveis assistencials en el seguiment dels pacients
-Tenir competències en alguna tècnica que es desenvolupi a l’atenció primària: ecografies, cirurgia menor, crioteràpia, etc.
-Dur a terme activitats de promoció i prevenció de la salut.
-Treballar amb l’evidència científica disponible per millorar la salut dels pacients i de la comunitat.
-Fer i participar en les sessions clíniques del centre periòdicament.
-Participar a l’assoliment dels objectius comuns establint fórmules de col•laboració i compartint la informació.
-Participació en comissions interdisciplinars amb hospital i centre sociosanitari si s’escau.
-Formar part de grups de treball d’Atenció Primària ( cronicitat, ecografies, etc.) si s’escau.
-Participació en projectes de recerca i formació continuada.
-Realització de guàrdies a les àrees bàsiques de l’àmbit de Primària.

Requisits – Requisitos:
Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària (o homologació de la UE si la titulació s’ha obtingut en un país estranger) o ser resident de 4t any de Medicina Familiar i Comunitària.

Condicions – Condiciones:
-Contractació indefinida a jornada completa, com a Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària
-Incorporació immediata
-Docència i Formació