Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DÍAZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

FUNCIONS ASSISTENCIALS PRÒPIES DE PERSONAL FACULTATIU EN ATENCIÓ CONTINUADA EN PRIMÀRIA.

Requisits - Requisitos

-LLICENCIATURA/GRAU EN MEDICINA
– ESPECIALITAT EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

Condicions - Condiciones

– LLOC DE TREBALL ESTABLE
– EXCEL.LENT OPORTUNITAT DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL EN UN BON AMBIENT DE TREBALL
– RETRIBUCIÓ COMPETITIVA