Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DÍAZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

L'ESCALA

Funcions - Funciones

Responsable de l’organització, desenvolupament, funcionament i gestió de l’equip d’atenció
primària de l’Escala, i de la coordinació amb els diferents nivells assistencials de la Fundació Salut
Empordà. Exerceix un paper aglutinador de l’atenció integral que es dona a la ciutadania

Requisits - Requisitos

– Titulació universitària superior en l’àrea assistencial, preferentment com a Metge/ssa
especialista en Medicina Familiar i Comunitària.
– Experiència en gestió en l’àrea d’Atenció Primària.
– Alta capacitat de lideratge i comunicació.

Es valorarà
– Formació i/o experiència en gestió i lideratge d’equips de treball, preferentment en àmbit
assistencial sanitari.
– Orientació a l’usuari, l’assegurament de la qualitat, i l’eficiència.

Condicions - Condiciones

– Lloc de treball Estable.
– Retribució competitiva.
– Programa actiu de formació continuada i actualització professional.
– Excel·lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta qualitat de vida.