Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Residència de Gent Gran Conca de Barberà (Residencia pública de la Generalitat de Catalunya )

CIF

S0811001G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Elena Civit Capdevila

Email

elena.civit@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977861136

Especialitat - Especialidad

Medicina General o Geriatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Montblanc

Funcions - Funciones

Les pròpies del metge/ssa d'una residència de gen gran

Requisits - Requisitos

Tenir la titulacio de metge

Condicions - Condiciones

Fer el relleu de mitja jornada per jubilació parcial de la megessa del centre ( un any) , amb opció de jornada completa a la jubilació total