Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Institut de Salut i Medicina Integrativa Medicus Gaia

CIF

40533989p

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dra Cristina Pellicer Sabadí

Email

cristina@cristinapellicer.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

932504555

Especialitat - Especialidad

Medicina Integrativa

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Visites mèdiques a pacients

Requisits - Requisitos

Busquem metges amb formació en medicina integrativa, amb visió i especialment formació en PNI clínica per formar part d'un equip jove, dinàmic, en expansió i constant evolució i creixement. Contracte laboral indefinit. Lloc de treball presencial a Barcelona

Condicions - Condiciones

Contracte laboral indefinit, 40h setmanals, presencial a Barcelona, de dilluns a divendres. Sou net segons CV del candidat 2000-4000 euros mensuals nets, pagues dobles prorretejades. Possibilitat de créixer laboralment segons implicació, aportació a la clínica i formació continuada del candidat