Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL

CIF

Q2500012F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

GEMMA NADAL MOLLÓ

Email

rh@fsh.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973350050

Especialitat - Especialidad

MEDICINA INTERNA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

CATALUNYA

Funcions - Funciones

METGE DEL SERVEI DE MEDICINA INTERNA

Formarà part del Servei de Medicina Interna, en dependència del Cap de Servei.


Requisits - Requisitos

Es requereix:
1. Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
2. Especialitat en Medicina Interna
3. Es valorarà titulació via MIR
4. Experiència en lloc similar
5. Coneixements informàtics a nivell d’usuari

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte Indefinit
• Reconeixement Carrera Professional
• Salari segons Conveni
• Jornada completa i guàrdies de localització
• Incorporació immediata
• Bon ambient de treball
• Formació continuada
• Equip cohesionat i col·laborador
• Entorn amb alta qualitat de vida

Interessats enviar C.V. detallat a m.gil@fsh.cat abans del 23/06/2022
Web: www.fsh.cat