Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Gestió i Prestació de Serveis de Salut

CIF

Q9355294A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Núria Perex Baiget

Email

nperex.gipss@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977221875

Especialitat - Especialidad

Medicina Interna / Geriatria / Familiar i Comunitària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball en un centre Sociosanitari.

Requisits - Requisitos

Especialitat, preferentment, en medicina Interna, Geriatria o Familiar i Comunitària. Es valoraran altres especialitats relacionades amb l'activitat d'un centre sociosanitari.
Es valorarà l'experiència en l'àmbit sanitari i la formació complementària.

Condicions - Condiciones

Condicions establertes en el II Conveni SISCAT pel grup professional 1.