Funcions:

  • Atenció del pacient hospitalitzat a l’àrea sòcio-sanitària i pacients de perfil geriàtric de l’àrea d’aguts amb necessitat de valoració multidimensional, d’acord amb la distribució de tasques que defineixi el Cap de Servei de Medicina Interna.
  • Integració en l’equip UFISS.
  • Participació en les Comissions Clíniques, sessions formatives i activitats de docència de la pròpia institució i dels centres de referència.
  • Col•laboració en la roda de guàrdies del servei de Medicina Interna.

Requisits:

  • Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
  • Títol d’especialitat en Medicina Interna / Geriatria / Medicina Familiar i Comunitària via MIR o corresponent homologació.

S’ofereix:

  • Contractació Indefinida, 100% de jornada amb període de prova de 4 mesos. Carrera professional.
  • Retribucions segons el II Conveni del Hospitals d’Aguts Concertats amb el Servei Català de la Salut.
  • Formació continuada.
  • Incorporació immediata

Altres dades d’interès:

Entitat/Proveïdor/Empresa:

Salut Catalunya Central

CIF:

Q0802284J

Persona Responsable de l’oferta:

MARIONA MORERA

Telèfon de contacte:

938243401

Email:

formacio@hsb.cat

Arxiu PDF amb tota la informació